ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “Thailand Smart Money 2019” จ.เชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.เชียงราย(ติดกับบูธกองทุนการออมแห่งชาติ)