ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “KKP MONEY EXPO 2019#Goal To Wealthy” จ.สงขลา วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น.ธนาคารเกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ (ชั้น G อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ อโศก)