ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “GH Bank EXPO 2018” จ.สงขลา วันที่ 7-9 กันยายน 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “GH Bank EXPO 2018” จ.สงขลา
วันที่ 7-8 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา (ภายในบูธ ธอส.)

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา