ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “GH Bank EXPO 2018” จ.เชียงใหม่ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เฟสติวัล จ.เชียงใหม่

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “GH Bank EXPO 2018” จ.เชียงใหม่
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เฟสติวัล จ.เชียงใหม่ (ภายในบูธ ธอส.)
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา