ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “GH Bank EXPO 2018” จ.ขอนแก่น วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “GH Bank EXPO 2018” จ.ขอนแก่น

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น.

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น (ภายในบูธ ธอส.)

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา