ตรวจเครดิตบูโร..ฟรี : งาน Commart Connect 2019 วันที่ 28-31 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. Hall 98-99 (บูธ A4) ไบเทค บางนา

ตรวจเครดิตบูโร..ฟรี

งาน Commart Connect 2019
วันที่ 28-31 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น.
Hall 98-99 (บูธ A4) ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค (บางนา)

– ใช้บัตรประชาชนของตนเอง
– รอรับผลได้ทันที ภายใน 15 นาที
– เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)
ฟรี บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา

รับเครื่องดื่ม..ฟรี
1. เมื่อตรวจเครดิตบูโร รอรับรายงานเครดิตบูโร
2. รับคูปองแลกเครื่องดื่ม..ฟรี
3. แสดงคูปองแก่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ รับเครื่องดื่ม (1 ท่านต่อ 1 แก้ว)
* เครื่องดื่มมีจำนวนจำกัด ตามลำดับท่านที่มาใช้บริการก่อน…ในแต่ละวัน สำหรับท่านที่ตรวจเครดิตบูโรเท่านั้น