ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” จ.ศรีสะเกษ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา