ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “สัมมนาเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก” จ.เลย วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ.เลย

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 11.00 น. โรงแรมเลยพาเลซ จ.เลย

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา