ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.ชุมพร วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.ชุมพร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล จ.ชุมพร

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา