ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “ประสานพลัง ‘เติมทักษะ’ ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า” วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 14.00 น. โรงแรมวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “ประสานพลัง ‘เติมทักษะ’ ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า”

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 14.00 น. โรงแรมวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา