ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “เรียนรู้ สู้งาน” วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “เรียนรู้ สู้งาน”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS (ด้านหน้าอาคาร D)

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา