ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างยั่งยืน จ.อุบลราชธานี” วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “”ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างยั่งยืน จ.อุบลราชธานี ”
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)