ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “สัมมนาสนับสนุนด้านสินเชื่อกลุ่มเกษตรSME” วันที่ 20 เมษายน 2561 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “โครงการสัมมนามาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อกลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป SME เกษตร” จ.สุราษฏร์ธานี
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)