ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 งาน “สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560” เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560”

วันที่12-18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)