ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี ครั้งที่ 7 จ.ชลบุรี” วันที่ 1-4 กันยายน 2560

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี ครั้งที่ 7 จ.ชลบุรี”
วันที่ 1-4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล พลาซ่า จ.ชลบุรี
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)