ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ระยอง วันที่ 28-30 กันยายน 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ระยอง

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ระยอง
วันที่ 28-29 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ระยอง
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา