ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ชลบุรี

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ชลบุรี
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา