ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.พิษณุโลก วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. จ.พิษณุโลก

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.พิษณุโลก

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)