ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 19.00 น.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ชลบุรี
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)