ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ระยอง วันที่ 26-27 ตุลาคม 256 ห้างสรรพสินค้า CK Plaza ปลวกแดง จ.ระยอง

ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ระยอง
วันที่ 26 ตุลาคม 256 เวลา 11.00-19.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 256 เวลา 10.00-17.00 น.
ห้างสรรพสินค้า CK Plaza ปลวกแดง จ.ระยอง