ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “มหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย.” จ.กรุงเทพฯ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.00-17.00 น. โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ