ตรวจเครดิตบูโร..ฟรี : งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี : วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 19.00 น. และ วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.ชลบุรี