ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี 

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 – 19.00 น.
วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา