ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ระยอง วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น 1 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ระยอง

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ระยอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 19.00 น.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.

ชั้น 1 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ระยอง 

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา