ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “บ้าน คอนโด ครั้งที่ 9” จ.สงขลา วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 (ภายในบูธ ธอส.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.สงขลา

ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี

งาน “บ้าน คอนโด ครั้งที่ 9” จ.สงขลา
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 (ภายในบูธ ธอส.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.สงขลา