ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “คลินิกการเงินเพื่อประชาชน จ.นครนายก ครั้งที่1” วันที่ 1 กันยายน 2560

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “คลินิกการเงินเพื่อประชาชน จ.นครนายก ครั้งที่ 1”
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขานครนายก
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)