ตรวจเครดิตบูโร..ฟรี งาน “ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย โตไวใช้บัญชีเดียว” จ.เพชรบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี