ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!… งาน “ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย โตไวใช้บัญชีเดียว” จ.สุรินทร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น. โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ จ.สุรินทร์