ตรวจเครดิตบูโร..ฟรี งาน “กิจกรรม บสย. ออมสิน รักพี่วิน” วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 13.00 น. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (โดมใหญ่) จ.ลพบุรี

ตรวจเครดิตบูโร..ฟรี งาน “กิจกรรม บสย. ออมสิน รักพี่วิน”
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 13.00 น.
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (โดมใหญ่) จ.ลพบุรี

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา
*เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)