ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน”รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน”รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ :

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ) ::