ตรวจเครดิตบูโร ฟรี งาน”บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ปี 2562″ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.นครราชสีมา : ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา