ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : งาน”บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ปี 2562 จ.พิษณุโลก” วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.พิษณุโลก : ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา