ชำระค่าตรวจเครดิตบูโร ผ่าน QR Code รับส่วนลด 10 บาท วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง : เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดายื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น