คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมเสวนาในหัวข้อ Data Analytics, Machine Learning, and AI : The Essential solution for Future Business ภายในงาน Bangkok Fintech Fair 2018 วันที่ 20 มีนาคม 2561

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร
ได้รับเกียรติจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ Data Analytics, Machine Learning, and AI : The Essential solution for Future Business ภายในงาน Bangkok Fintech Fair 2018 ณ Conference Hall เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561