คุณธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมบรรยายงาน”ตลาดนัดเงินทุน” ร่วมกับสภากาชาดและงานประจำปี จ.นราธิวาส วันที่ 24 เมษายน 2561

คุณธฤต ศรีอรุโณทัย (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ #เครดิตบูโร ร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 ภายใต้กิจกรรม “ตลาดนัดเงินทุน” ร่วมกับสภากาชาดและงานประจำปี จ.นราธิวาส ณ บริเวณสวยสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.๕) อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561