คุณธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมบรรยายหัวข้อ “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

คุณธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) (ที่สองจากขวา) ได้รับเกียรติจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเสวนาหัวข้อ “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” พร้อมออกบูธให้บริการตรวจเครดิตบูโร..ฟรี  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.