คุณธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร บรรยายอบรมสมาชิกธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เรื่องความรู้ข้อมูลเครดิต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คุณธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายอบรมสมาชิกให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเครดิต พร้อมออกบูธให้บริการตรวจฟรี ณ สำนักงานคิวเฮ้าส์ สาทร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.