เครดิตบูโร มอง “วัคซีนต้องมาก่อน เปิดประเทศตาม คือ ทางรอดเศรษฐกิจไทย”

เครดิตบูโร มอง “วัคซีนต้องมาก่อน เปิดประเทศตาม คือ ทางรอดเศรษฐกิจไทย”

นิตยสาร Business+ โดยคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร