สูตรวางแผนการเงิน “เกษียณเร็ว” ด้วยแนวคิดแบบ F.I.R.E

อยากเกษียณเร็วไม่ใช่เรื่องยาก

แต่ต้องรู้วิธีการที่จะไปสู่การสร้างอิสรภาพทางการเงินได้แบบง่ายและโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบันคนวัยทำงานและกลุ่มมนุษย์เงินเดือนมีความคิดที่อยากจะเกษียณก่อนอายุ 60 กันเยอะมากขึ้น หลายคนจึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายโดยเร็ว ซึ่งแนวคิดการเกษียณก่อนกำหนดที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้คือการวางแผนการเงินตามแนวคิด F.I.R.E แล้วแนวคิดการวางแผนการเงินนี้คืออะไร พฤติกรรมการใช้เงินของคนกลุ่มนี้เป็นแบบไหน มาทำความรู้จักกันก่อน

แนวคิดการเงินแบบ F.I.R.E คืออะไร

F.I.R.E หรือแนวคิดการเงินในรูปแบบ Financial Independence, Retire Early คือกลุ่มคนที่มีเป้าหมายว่าต้องการเก็บเงินเพื่อเกษียณให้โดยเร็วที่สุดโดยมีวิธีการเก็บออมเงินในแบบที่แตกต่างกันไปเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินให้ได้มากที่สุด โดยพฤติกรรม F.I.R.E แบ่งออกได้อีกหลายกลุ่ม ดังนี้

  1. Fat F.I.R.E

คนกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นคนที่สุดโต่งในเรื่องของการออมเงินอย่างมาก เพื่อเก็บออมเงินก้อนใหญ่ให้ได้โดยเร็ว และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้จ่ายอะไรเพื่อความบันเทิงเท่าไหร่นัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นก็จะถูกตัดออกไปให้หมด และเลือกนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูง ๆ

  1. Lean F.I.R.E

หากคนกลุ่มแรกสุดโต่งเรื่องของการเก็บออม คนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดของความประหยัดในการใช้เงินเช่นกัน แต่พฤติกรรมของคนกลุ่มนี่จะมีความละเอียดยิบย่อย คิดเล็กคิดน้อย คิดจุกจิกมากกว่ากลุ่มแรก เพราะคนกลุ่ม Lean F.I.R.E มองว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ และการเก็บออมส่วนใหญ่ก็จะเก็บจากรายได้เป็นหลัก อาจมีแบ่งไปลงทุนบ้างแต่ไม่มากนัก ทำให้การใช้จ่ายในเรื่องของการเงินต้องคิดหลายตลบ และคิดอย่างถี่ถ้วน โดยส่วนใหญ่จะออมเงินมากกว่า 70-80% ของรายรับทั้งหมด

  1. Barista F.I.R.E

ในบรรดาคนทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มนี้ถือว่าเคร่งเครียดน้อยที่สุด โดยพฤติกรรมการเก็บออมเงินของคนกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การหารายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ และนำรายได้จากงานเสริมไปเป็นเงินเก็บออม และรายได้จากงานประจำก็นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการเงินแบบ F.I.R.E ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ไม่ได้มีภาระการเงินหรือหนี้สินมากเท่าไหร่นัก การเกษียณเร็วเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินและชีวิตเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ควรเก็บออมเงินเท่าที่ไหว หมั่นรักษาวินัยทางการเงินของตนเอง โดยเริ่มจากการวางแผนการเงินง่าย ๆ ตามนี้เลย

  1. รู้สถานะการเงินของตนเอง

ก่อนเกษียณเราควรจะต้องสำรวจตัวเองโดยเริ่มต้นจากการทบทวนรายได้และรายจ่ายของตนเอง เพื่อรู้ว่าสถานะการเงินในตอนนี้เป็นอย่างไร เช็กลิสต์ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีเพื่อประเมินว่าเราจะต้องวางแผนการเงินและตั้งเป้าหมายการเงินไว้เท่าไหร่หากต้องการเกษียณในช่วงระยะเวลาตามที่ต้องการ

  1. สำรวจภาระหนี้สินที่มี

ตรวจสอบภาระหนี้สินทั้งหมดที่กำลังผ่อนชำระอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ดีหรือหนี้ไม่ดีก็ตาม เพื่อที่เราจะได้รู้จำนวนยอดหนี้คงเหลือรวมไปถึงดอกเบี้ยและกำหนดการชำระหนี้ เพราะการที่จะเกษียณเราจำเป็นต้องปลอดหนี้ให้หมด เพื่อที่จะได้วางแผนการเงินหลังเกษียณได้สบายใจ

  1. ติดตามรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

หากไม่มีเวลาจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในทุก ๆ วัน อย่างน้อยควรมีการติดตามรายจ่ายของตนเองอยู่เสมออย่างน้อย ๆ ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน เพื่อที่จะได้ปรับการวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ และสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องคือการติดตามรายจ่ายจะช่วยให้การบริหารจัดการการเงินของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

  1. อย่าปล่อยให้เงินนอนยิ่งอยู่เฉย ๆ

หากต้องการเกษียณโดยเร็ว แต่การเก็บออมปล่อยให้เงินนอนอยู่ในบัยชีเงินฝากธนาคารรอรับดอกเบี้ยรายปีคงไม่เพียงพอ การวางแผนการเงินและการศึกษาเรื่องลงทุนก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ เพราะถือเป็นช่องทางที่จะช่วยให้เงินที่เราเก็บสะสมมางอกเงยและเติบโตขึ้นทุกปี หากเราศึกษาและเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุด

สุดท้ายแล้วการวางแผนการเงิน หรือหลักการเกษียณก่อนกำหนดด้วยแนวคิด F.I.R.E สิ่งสำคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยทางการเงิน และการวางแผนการเงินที่เคร่งครัดรัดกุมเพื่อที่เราจะสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ตามต้องการ