กับดัก Sandwich Generation ช่วงวัยระหว่างกลางพ่อแม่ลูก ที่อาจไปไม่ถึงเป้าหมายเกษียณ

วัยกลางคนนับเป็นช่วงที่มีรายได้เข้ามามากที่สุด แต่ก็มีภาระทางการเงินมากที่สุดเช่นกัน ไม่ใช่แค่ต้องเลี้ยงดูตนเอง แต่ยังมีพ่อแม่ และลูกที่ต้องคอยรับผิดชอบชีวิต และค่าใช้จ่าย ซึ่งนับว่าเป็นกับดักร้ายของคนวัย Sandwich Generation ที่โดนขวางให้อาจไปไม่ถึงเป้าหมายเกษียณ แต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกับดักร้ายของคนช่วงวัยนี้ มาทำความเข้าใจกับ Sandwich Generation กันก่อน

 

Sandwich Generation คืออะไร?

ช่วงวัยที่จะต้องรับภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวด้วยกัน 2 รุ่น นั่นคือ พ่อแม่ และอีกรุ่นคือลูก นอกเหนือจากตนเองที่เป็นช่วงวัยระหว่างกลางของทั้ง 2 รุ่น ซึ่งคนในช่วงวัยนี้จะมีอายุระหว่าง 35-50 ปี ถ้าจะให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขี้น Sandwich Generation จะสามารถแยกได้ ดังนี้

– Generation พ่อแม่ที่อยู่ในวัยเกษียณ หรือกำลังใกล้เข้าสู่วัยเกษียณ

– Generation ของตนเอง

– Generation ลูกหลาน หรือเด็กเล็กในครอบครัว ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน

 

เมื่อคน 3 ช่วงวัยมาอยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยที่มีเราเป็นตัวกลางในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ปัญหาการเงินของคน Sandwich Generation จึงเกิดขึ้น เช่น

 

  1. ดูแลค่าใช้จ่ายพ่อแม่วัยเกษียณ

สำหรับพ่อแม่ที่อยู่วัยใกล้เกษียณ และมีการเตรียมความพร้อม วางแผนทางการเงินไว้แล้ว คงไม่ได้อะไรที่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่กรณีที่พ่อแม่ ไม่ได้วางแผนการเงินในอนาคตไว้ในส่วนตรงนี้คงต้องมาคิดหนักกันหน่อย เพราะเราจะต้องวางแผนการเงินบางส่วนของเรามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ในอนาคต ซึ่งหากไม่มีการวางแผนมาตั้งแต่เริ่ม ก็จะส่งผลกระทบต่อการเงินเราได้

 

  1. ไม่สามารถบริหารเงินได้อย่างลงตัว

เมื่อภาระค่าใช้จ่ายเทหนักมาอยู่ที่เราแต่เพียงผู้เดียว ปัญหาที่ตามมาคือ ไม่สามารถบริหารจัดการ หรือวางแผนการเงินได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแน่นอนว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาเรื้อรังที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวคือ เราไม่สามารถวางแผนการเงินหลังเกษียณ และคนรุ่นลูกต้องคอยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเราอีกทอดเช่นกัน

 

  1. ขาดการประเมินความเสี่ยงในอนาคต

อนาคตเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ และเป็นสิ่งที่หลายคนมักละเลยไปว่าความเสี่ยงในอนาคตเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เช่นว่า เราอาจเข้าใจว่าพ่อแม่ของเรามีเงินที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมาย หรือค่าใช้จ่ายตอนมีลูก ที่ไม่ได้คำนวณวางแผนอย่างละเอียด ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินได้

 

ดังนั้นเพื่อป้องกันกับดักการเงินของคน Sandwich Generation ควรมีการเตรียมพร้อม วางแผนการเงินอย่างไรบ้าง

 

  1. ประเมินภาพรวมรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวทั้งหมด

การเตรียมพร้อมอย่างแรกคือลิสต์รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และประเมินภาพรวมการเงินในอนาคตด้วยว่าจะมีการบริหาร และการจัดสรรอย่างไรเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อคนในแต่ละช่วงวัยในครอบครัว

 

  1. วางแผนการเงินอย่างรัดกุม

กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ตัวเราต้องการใช้เงินหลังเกษียณเท่าไหร่ ให้ความสำคัญกับตนเองก่อนเป็นอย่างแรก วางแผนการเงินในส่วนของตนเองอย่างรัดกุม ก่อนจะวางแผนการเงินของคนในครอบครัวเป็นลำดับถัดไป

 

  1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางประเภท

ถ้าประเมินแล้วว่าไม่มีกำลังทรัพย์มากพอ ให้เปิดใจคุยกันและแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่แต่ละคนค้องรับผิดชอบ เช่น ค่าดูแลรักษาสุขภาพให้ต่างคนต่างดูแลของตนเอง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ากิน แบ่งกันรับผิดชอบ เป็นต้น

 

  1. สำรองเงินฉุกเฉินไว้ทุกเมื่อ

หากวันใดวันหนึ่งเกิดความจำเป็นที่ต้องใช้เงินอย่างกะทันหัน การมีเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้ ซึ่งควรมีสำรองเผื่อไปถึงอนาคตอย่างในกรณีที่ว่า ตัวเราเสียชีวิต แต่พ่อแม่ และลูกยังสามารถนำเงินสำรองที่เราเก็บไว้มาต่อยอดได้ในอนาคต

 

สุดท้ายปัญหา Sandwich Generation จะบรรเทาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็คือการเปิดใจคุยกัน ทำความเข้าใจ วางแผนการเงินให้เหมาะสมกับคนแต่ละช่วงวัย เพื่อที่จะไม่มีใครต้องแบกรับภาระไว้แต่เพียงผู้เดียว