สร้างกฎเหล็กยืมเงินตนเองในอนาคตก่อนติดกับดักหนี้ก้อนโต

ยืมเงินในอนาคตของตนเองบ่อย ๆ ระวังติดกับดักหนี้ก้อนโตที่วนหาทางออกไม่ได้ จริงอยู่ว่าเราทุกคนต่างก็มีเป้าหมายของตนเองว่าในอนาคตจะทำอะไร ซึ่งทุกเป้าหมายต่างก็ต้องมีการวางแผนจัดการอย่างดีเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ต้องมีการวางแผนการเงิน ต้องเก็บออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต หรือเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน

แต่ว่าในบางครั้งชีวิตของเราก็มีช่วงเวลา หรือสถานการณ์ที่ต้องการใช้เงินกะทันหันจนทำให้เราต้องหยิบยืมเอาเงินเก็บของตนเองมาใช้ หรือเลือกใช้เงินอนาคตอย่างการกู้ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งถ้าหากเรายืมบ่อย ๆ จนเกินความจำเป็นก็จะทำให้เราติดกับดักนี้จนหาทางออกไม่เจอ เพื่อป้องกันการเข้าสู่วงโคจรนี้ เราต้องสร้างกฎเหล็กของการยืมเงินในอนาคตกัน

 

  1. ระบุวัตถุประสงค์ของการยืมเงินให้ชัดเจน

ก่อนตัดสินใจจะยืมเงินอนาคตของตนเองต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่า เงินก้อนจำนวนเท่านี้นั้น เราจะนำไปทำอะไร เช่น ใช้จ่ายส่วนตัวภายในบ้าน นำไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เป็นต้น

 

  1. ยืมเงินอนาคตแล้วต้องคืนทุกครั้ง

เตือนใจตัวเราเองอยู่เสมอว่าเงินที่เรานำมาใช้จ่ายเป็นเงินของเราในอนาคตไม่ใช่เงินของเราในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าหากในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างกะทันหัน เราสามารถหยิบยืมเงินในอนาคตของเรามาใช้ก่อนได้ แต่ยืมแล้วก็ต้องคืนเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดเครดิตทางการเงินไม่ดีกับตัวเราได้

 

  1. แยกบัญชีรายจ่าย และบัญชีเงินในอนาคต

หากเป็นคนที่ทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายอยู่แล้ว หรือกำลังจะเริ่มต้นเขียนบันทึกรายจ่าย ทุกครั้งที่มีการยืมเงินตนเองในอนาคตออกมาให้เขียนแยกบัญชีระหว่างรายจ่าย และเงินที่ยืมออกจากกันเพื่อป้องกันการสับสน และเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเงินของตนเองไปในด้วย เมื่อถึงเวลาต้องคืนเงินในอนาคตของตนเองเราก็จะได้รู้ว่าจำนวนคงเหลือที่เหลืออยู่มีจำนวนเท่าไหร่ และต้องใช้เวลาอีกเท่าไหนถึงจะสามารถคืนได้ครบ

 

  1. ยืมได้แต่ต้องมีลิมิตของการยืมเงินด้วย

จริงอยู่ว่าหากเรามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ๆ แล้วเงินสำรองฉุกเฉินที่มีก็อาจไม่เพียงพอต้องไปยืมเงินในอนาคตของตนเองจากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร แต่ในบางครั้งเมื่อมีครั้งแรกก็มักจะมีครั้งที่ 2 3 4 และหลาย ๆ ครั้งตามมาอีก ซึ่งการที่จะเลือกจะยืมต่อไปเรื่อย ๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยแหละที่เป็นบ่อเกิดการติดกับดักการเป็นหนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

ดังนั้นเราต้องมีลิมิตในการยืมเงินอนาคตของตนเอง เอาเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ได้เหนื่อยเราต้องมาตามคืนเงินภายหลัง