ฟิตการเงินให้รอดพ้นช่วงโควิด ด้วย 5 แนวคิดการสร้างสุขภาพการเงินใหม่

ระยะนี้หลายคนคงกังวลใจในเรื่องของภาวะทางการเงินที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ที่ลดลง หรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก และยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แต่เพื่อไม่ให้สุขภาพการเงินในกระเป๋าต้องวิกฤติหนักไปมากกว่านี้ มาปรับเปลี่ยนแนวคิดการเงินใหม่ ด้วย 5 แนวคิดที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงิน ในเหตุการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  1. มีสภาพคล่องที่ดี

มีการบริหารเงินในแต่ละเดือนได้ไม่ติดขัด สามารถใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือน และยังมีเงินเก็บอย่างน้อย 5-10% ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยเก็บออมจากรายได้ทั้งหมดที่มีต่อเดือน

  1. ไม่มีภาระหนี้สินเกินกว่า 50% ของรายได้

แม้จะมีหนี้แต่ก็มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีการจ่ายขั้นต่ำ หรือค้างชำระ และมีหนี้ดีมากกว่าหนี้ไม่ดี

  1. พร้อมรับความเสี่ยงได้ทุกระดับ

มีการวางแผนการเงิน และศึกษาเรื่องการลงทุนอยู่เสมอ ทั้งการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และช่วยคุ้มครองชีวิตในระยะยาว ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของชีวิต

  1. มีเงินสำรองฉุกเฉิน

การมีเงินสำรองฉุกเฉินควรมีไว้อย่างน้อย 6-12 เดือน เพื่อเป็นการสำรองรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถดูแลชีวิตได้โดยไม่ต้องไปยืมเงินจนเกิดหนี้สินขึ้นมาภายหลัง

  1. วางแผนการเงินไปยาวจนถึงเกษียณ

แผนเกษียณ ถ้าไม่วางตอนนี้แล้วจะวางตอนไหน? เริ่มจากประเมินรายจ่ายในแต่ละเดือนคร่าว ๆ ว่าอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วคิดอัตราเงินเฟ้อในอนาคตเข้าไป แล้วคำนวณว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่มีตอนนี้เพียงพอต่อเกษียณในอนาคตหรือไม่ ถ้าไม่ จะมีวิธีวางแผนการเงินอย่างไร

โควิด-19 ได้ส่งผลให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมาย หลายอย่างที่เคยมองข้าม หรือคิดว่าไม่สำคัญก็หันมาให้ความสนใจมากขึ้น เริ่มวางแผน สำรวจตัวเองเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต ให้ผ่านไปได้อย่างไม่สาหัส

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Money Coach

https://www.youtube.com/watch?v=w6RA2HZPLzw&ab_channel=NEOMoneyOfficial

https://www.youtube.com/watch?v=DPXIV9EK-5w&ab_channel=THEMONEYCOACH