สร้างวินัยทางการเงินแต่ละช่วงวัยให้ปัง ครบ จบ ใน 1 เดียว

สร้างวินัยทางการเงินแต่ละช่วงวัยให้ปัง ครบ จบ ใน 1 เดียว

เรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่คนในแต่ละช่วงวัยจะต้องเจออยู่แล้วตลอดเวลา เพียงแค่ว่าในช่วงวัยนั้น ๆ เราจะให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใด มีวิธีการรับมือทางการเงินได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากเรามีการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีไว้ในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เนิ่น ๆ ในภายภาคหน้าอนาคตเราก็จะมีวิธีรับมือกับเหตุไม่คาดฝันได้ค่ะ

ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือ สร้างวินัยทางการเงินในแต่ละวัยได้อย่างแข็งแกร่งควรมีแนวทาง วิธีการสร้างวินัยแต่ละช่วงวัยดังนี้ค่ะ

วัยเด็ก

ถือว่าเป็นช่วงวัยเริ่มต้นของการได้รับเงินจากพ่อแม่ แต่จะเป็นเงินจำนวนน้อย ๆ ฉะนั้นวิธีการสร้างวินัยทางการเงินของช่วงวัยนี้คือหมั่นสร้างนิสัยการออมโดยให้เริ่มหยอดกระปุกวันละ 5 บาท หรือ 10 บาท และควรให้ทำเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เด็ก ๆ ซึมซับพฤติกรรมการออมไปในอนาคตค่ะ

วัยนักเรียน

ขยับขึ้นมาอีกระดับ วัยนักเรียนถือเป็นช่วงที่ได้ค่าขนมจากพ่อแม่เพิ่มขึ้น ทำให้เราสามารถมีวิธีการจัดสรร การออมเงินได้เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ซึ่งวิธีในการสร้างวินัยทางการเงินของช่วงวัยนี้ที่แนะนำคือการเริ่มต้นออม 1 ใน 3 ของรายรับที่พ่อแม่ให้ เพื่อสร้างความกระตุ้นในการสร้างวินัยทางการเงินของตนเองค่ะ

วัยจบใหม่

จบใหม่ให้ไม่เจ็บ คือต้องมองภาพรวมของทางการเงินให้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะช่วงวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเริ่มต้นทำงาน เมื่อได้เงินเดือนมาก็ทำให้อยากใช้จ่าย จนบางครั้งก็หมดไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็น การสร้างวินัยทางการเงินในช่วงวัยนี้ควรเน้นหลักไปที่การคิด คำนวณเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีค่ะ มองภาพรวมให้ละเอียดว่าสิ่งที่เรากำลังจะซื้อนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็น หรือเป็นสิ่งของตามเทรนด์ ตามกระแสเพียงเท่านั้น หากตัดหรือลดความต้องการลงได้ เราจะมีเงินเก็บอย่างแน่นอน

วัยทำงาน

พอถึงจุดที่เริ่มต้นทำงานมาได้ระยะหนึ่ง การเงินของคนในวัยนี้คือการสร้างความมั่นคงของตนเองในชีวิต อยากได้หลักประกันที่มั่นคง ฉะนั้นการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับคนในวัยนี้คือการสร้างพอร์ตการลงทุนของตนเอง เริ่มนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และได้ผลตอบแทนกลับมาเพื่อวางแผนชีวิตอนาคตต่อไป

วัยเกษียณ

วินัยทางการเงินของคนในช่วงวัยนี้ คือประเมินรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดที่ตนเองมี เพื่อนำมาจัดสรรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรา แต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่าช่วงวัยเกษียณ เราไม่มีรายรับเข้ามามากเมื่อเทียบกับวัยทำงาน ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง วางแผนจัดสรรการเงินให้ดี เพื่อป้องกันความผิดพลาดในรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้

วินัยทางการเงินไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก หรือไกลเกินเอื้อมในช่วงชีวิตของคนแต่ละวัย หากเพียงแต่เราควรจะต้องหมั่นฝึกฝน หมั่นออมเงิน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอนั่นเองค่ะ