หยุดสร้างรายได้ทางเดียว มาสร้างอิสรภาพการเงินเพิ่ม 5 เท่า ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ในยุคที่รายได้ทางเดียวไม่เพียงพอสำหรับมนุษย์เงินเดือน แต่การทำงานวันละ 8 ชั่วโมงก็ถือว่าสูบพลังกาย พลังใจในแต่ละวันไปอย่างมาก เราจึงต้องหาวิธีที่จะสามารถสร้างรายได้และอิสรภาพการเงินให้แก่ตนเองแม้ยามที่เรากำลังหลับ การมี Passive Income จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสร้างรายได้เพิ่มเติมในแต่ละเดือนได้

และนี่คือ 5 แนวทางสร้างรายได้เพิ่มเติมสำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่จะทำให้เรามีอิสรภาพการเงินเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า!

  1. รายได้จากการทำงานประจำ

แน่นอนว่าการทำงานประจำถือเป็นรายได้หลักในการใช้จ่ายดำเนินชีวิตประจำวัน หากเรามีรายได้จากทางเดียวและสามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอในแต่ละเดือนนับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ก็อาจสุ่มเสี่ยงต่อการชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือบางทีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้รายจ่ายแค่ทางเดียวไม่เพียงพอ ซึ่งนั่นอาจกลายเป็นกับดักทางการเงินที่เป็นอุปสรรคไปตลอด

  1. รายได้จากการทำธุรกิจ

อีกช่องทางการสร้างรายได้คือการทำธุรกิจโดยเลือกจากทำธุรกิจในด้านที่ถนัด หรือตามความสามารถของตนเอง เริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ อย่างการขายสินค้าออนไลน์ที่ผลตอบแทนจะมาในรูปแบบของกำไร จะเป็นธุรกิจรูปแบบซื้อมา-ขายไป ซึ่งจะต้องศึกษาทิศทางการตลาดให้ดี หรือการบริการต่าง ๆ ก็ได้เช่นกัน

  1. รายได้จากค่าลิขสิทธิ์

การสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนึ่งขึ้นมาถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราที่สามารถนำไปสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล โดยผ่านกระบวนการความรู้ความสามารถที่มีจนเกิดมูลค่าต่อทรัพย์สินชิ้นนั้น ๆ และนำไปขายต่อ อาทิ ลิขสิทธิ์งานเขียน ลิขสิทธิ์งานศิลปะ เป็นต้น

  1. รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล

การสร้างรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผลจากหุ้นหรือกองทุน เป็นต้น เป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับ Passive Income โดยที่ไม่ต้องออกแรง แต่เราจะต้องมีความพร้อมทางการเงิน ไม่กู้เงินมาลงทุน แบ่งสัดส่วนเป็นของตนเองได้ดี ศึกษาข้อมูลย่างละเอียดพร้อมรับมือกับความผันผวน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

  1. รายได้จากการปล่อยเช่า

รายได้ที่มาจากค่าเช่าพื้นที่ หรือสินทรัพย์ที่เรามี เช่น บ้าน ตึกแถว คอนโด ที่ดิน เป็นต้น แต่จริง ๆ แล้วในปัจจุบันการได้รายได้ส่วนต่างจากการปล่อยเช่าก็ไม่ได้มีแค่อสังหาริมทรัพย์เสมอไป เราสามารถนำสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวมาปล่อยเช่าได้ เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องเล่นเกม เป็นต้น ซึ่งหากเราดึงความสนจของเราแล้วมาสำรวจตลาด ความต้องการ ก็อาจจะมองเห็นโอกาสจากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยาก

การมีรายได้จากหลาย ๆ ช่องทาง เปรียมเสมือนเป็นการปูพรมทางเดินให้เราก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ง่ายมากขึ้น เพียงแค่เราต้องเปิดรับมุมมอง แนวคิดใหม่ ๆ ปรับตัวเราเองให้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราก็จะเห็นแสงสว่างเพื่อไปสู่ความสำเร็จอย่างง่ายดาย