รายได้น้อยก็ออมเงินได้ ด้วย 4 เคล็ดลับการออมเงินแบบมินิมอล

หลายคนอยากจะมีเงินเก็บเงินออม แต่มีรายได้จำกัดเหลือเกิน แค่ใช้ก็น่าจะไม่เหลือให้ออมแล้ว อย่างนี้จะออมเงินจนรวยได้อย่างไร ดูยาวไกลเกินฝันเหลือเกิน อย่าเพิ่งหมดหวังไป เพราะถึงแม้ว่าจะมีรายได้จำกัด แต่เราก็สามารถมีเงินออมสร้างเงินก้อนได้ มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย เรามาดูวิธีการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยเงินออมด้วยเงินก้อนเล็ก ๆ ของเรากัน

  1. ตัดออมอัตโนมัติ

เราจะเลือกตัดใส่บัญชี ตัดใส่กองทุนอะไรก็ได้ที่เราถนัด เอาแบบที่เริ่มตั้งแต่ 10% เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม เริ่มแบบนี้ก่อน แต่ถ้า 10% ไม่ไหว สัก 5% ก็ยังดี แต่ถ้ามีมากก็ 20% ไปเลย เมื่อเงินเดือนออกปุ๊บก็ตัดออมเลย จะได้อุ่นใจ ไม่ใช้จนลืมตัวแล้วหมดไป

  1. บริหารเศษเหรียญให้เป็น

ถ้าเราเก็บสะสมต่อเนื่องดี ๆ บางคนได้เหรียญในกระปุกหลักพัน หรือบางคนเก็บจนลืมจนได้หลักหมื่นเลยก็มี โดยแยกเหรียญเป็น 2 กอง เหรียญ 5 กับ เหรียญ 10 จะเอาไว้สะสมลงทุน แต่ถ้าเป็นเหรียญบาทสองบาทหรือสลึงจะสะสมไว้ทำบุญ เป็นต้น ปลายปีหรือมีจังหวะเราก็ถือไปตามห้าง เจอกล่อง ตู้ ก็หยอดบริจาคเต็มที่ของเราได้เลย หรือไม่ก็แลกร้านค้า แล้วไปฝากธนาคารเป็นเงินออมก้อนใหม่ที่ออมอย่างง่าย ได้มาแสนภูมิใจ

  1. ออมตามวันที่และเลขท้าย

สำหรับคนเงินเดือนน้อยเลยออมแบบทีละน้อยด้วยการออมตามวันในปฏิทินแล้วคูณ 2 เช่นวันที่ 1 ออม 2 บาท วันที่ 2 ออม 4 บาท ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละเดือน หรืออีกวิธีคือ ทุกวันที่ 1 และ 16 จะออมตามเลขท้าย 3 ตัว หรือออมตัวที่น้อยที่สุดบวกรางวัล 2 ตัวล่าง คือเลขท้ายจะมี 4-5 ตัว เราก็เอาตัวน้อยที่สุดไปบวกกับอีก 2 ตัว สรุปแล้วเดือนหนึ่งมีเงินฝากในบัญชีออมหลักพันอยู่

  1. เรียนรู้การออมเงินรูปแบบอื่น

4.1 กองทุนรวมตราสารหนี้ คือ การลงทุนในกองทุนรวมที่นำเงินเราไปลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งนโยบายชัดเจนไม่ลงทุนในตราสารทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่า โดยกองทุนตราสารหนี้ซื้อขายได้ทุกวันมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

4.2 หุ้นกู้บริษัทเอกชน คือ การลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่ต้องการกู้ยืม โดยปกติซื้อขายผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นตัวแทน ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นดอกเบี้ยกู้ยืมตามที่หุ้นกู้ระบุไว้ มักขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ต้องการกู้ยืม ระยะเวลาครบกำหนด และอัตราดอกเบี้ยตลาด

4.3 พันธบัตรรัฐบาล คือ การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก โดยปกติซื้อขายผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นตัวแทน ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นดอกเบี้ยกู้ยืมตามที่พันธบัตรรัฐบาลระบุไว้ มักขึ้นอยู่กับระยะเวลาครบกำหนด และอัตราดอกเบี้ยตลาด จัดว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้บริษัทเอกชน

4.4 ประกันชีวิตที่เน้นการออมทรัพย์ คือ การลงทุนในประกันชีวิตที่มีรูปแบบกรมธรรม์เน้นผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครอง โดยปกติซื้อขายผ่านธนาคารพาณิชย์หรือตัวแทนประกันชีวิต ผลตอบแทนได้รับเป็นไปตามที่กรมธรรม์ระบุไว้ และหากมีระยะเวลาคุ้มครองครบ 10 ปีขึ้นไปสามารถนำค่าเบี้ยประกันไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การออมเงินด้วยการลงทุนนั้น จะต้องศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และความเสี่ยงของแต่ละกองทุนก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อให้มันเป็นช่องทางการออมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.mebytmb.com/blog/view/minimal-lifestyle.html
https://www.idskinexpert.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1/