Kakeibo เทคนิคการออมเงินแบบคนญี่ปุ่น ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้อยู่หมัด

 

เทคนิคการออมเงินทุกวันนี้ถือได้ว่ามีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบมาก เช่น การออมเงินตามวันที่ การออมเงินตามเหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น และอีกหนึ่งในวิธีการออมเงินที่น่าสนใจ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย ๆ นั่นก็คือ การออมเงินแบบ Kakeibo

 

Kakeibo หรือ คะเคโบะ เป็นวิธีการออมเงินของคนญี่ปุ่นที่มีมานานกว่า 120 ปี (คะเคโบะ เกิดขึ้นในปี 1904) ซึ่งวิธีการออมเงินในรูปแบบนี้เกิดจากการที่ต้องการช่วยแม่บ้านญี่ปุ่นในการวางแผนบริหารจัดการเงินภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน รายรับจึงมาจากเงินเดือนสามีและต้องนำเงินนั้นมาจัดสรรปันส่วนให้ใช้เพียงพอต่อในครอบครัว แต่ในปัจจุบัน คะเคโบะก็ยังคงเป็นวิธีการออมเงินที่คนญี่ปุ่นเลือกใช้กันมาอย่างต่อเนื่องในการวางแผนการเงินในบ้าน ซึ่งคำว่า คะเคโบะ ในภาษีญี่ปุ่นมีความหมายว่า “สมุดบัญชีครัวเรือน”

วิธีการออมเงินในสไตล์คะเคโบะ จะเน้นในเรื่องของการมีวินัยทางการเงินเป็นสำคัญ เพราะจะต้องหมั่นสำรวจรายจ่ายในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ

 

ออมเงินแบบ คะเคโบะ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การออมเงินในสไตล์นี้เตรียมพร้อมแค่ 2 อย่างเท่านั้น นั่นคือ สมุด และปากกา/ดินสอ เพื่อใช้สำหรับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายภายในบ้าน

 

เริ่มต้นออมเงินแบบ คะเคโบะ กันเถอะ

การออมเงินแบบ คะเคโบะ นอกจากอาศัยความมีวินัยทางการเงิน และความสม่ำเสมอในการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการตั้งคำถาม โดยมีคำถามกับตัวเองทุกครั้งในการจะจับจ่ายใช้สอยในแต่ละครั้งว่า ทำไมเราถึงซื้อของสิ่งนี้ โดยที่คำตอบจะต้องมีการกลั่นกรองและมีเหตุผลมารองรับอย่างหนักแน่น แต่หากเราไม่มีคำตอบที่มีเหตุผลมากพอ นั่นก็แสดงว่าของสิ่งนั้นไม่ได้มีความจำเป็นต่อตัวเรา

 

ตัวอย่างคำถามที่จะช่วยให้เซฟเงินในกระเป๋าได้อยู่หมัด

 

– มีรายรับเข้ามาเท่าไร่

– มีรายจ่ายเดือนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่

– มีเงินพอเหลือเก็บหรือไม่

– เงินเก็บในปัจจุบันเพียงพอต่อยามฉุกเฉินไหม

– เดือนถัดไปควรวางแผนบริหารเงินอย่างไร

 

การตั้งคำถามกับตัวเองก่อนใช้จ่ายจะช่วยทบทวนความต้องการของเราได้อย่างดีเยี่ยม และช่วยให้เราหลีกเลี่ยงหรือตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันออกไปได้ และนอกจากนี้การออมเงินแบบ คะเคโบะ ยังช่วยเพิ่มวินัยทางการเงิน และทำให้เราสามารถมองเห็นเป้าหมายที่วางไว้ และหาช่องทางไปได้จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้

อย่างไรก็ตามการออมเงินแบบ คะเคโบะ เป็นอีกหลักการที่น่าสนใจ และมีผู้ที่นำวิธีนี้ไปทดลองปรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการเงินของตัวเองจนสามารถมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น 35% แต่ก็ต้องมาพร้อมกับวินัยทางการเงินที่ดีด้วยเช่นกัน เพราะต่อให้จะมีกี่หลักการ แต่หากไม่มีวินัยทางการเงิน ทั้งหมดก็คงเป็นเรื่องที่สูญเปล่า

 

ข้อมูลจาก

https://www.bbc.com/thai/features-48035295