4 เรื่องสำคัญทางการเงินที่เริ่มต้นปลูกฝังลูกไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้จากครอบครัว

พื้นฐานการเงินเป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่มีสอน แต่สิ่งเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้จากครอบครัว ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกของคุณรู้จักการวางแผนและการบริหารการเงินตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมทักษะความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงและประสบความสำเร็จในอนาคต

การที่เรามีความรู้ในเรื่องของการบริหารเงินตั้งแต่ยังเด็กถือเป็นวัคซีนชั้นดีที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แข็งแกร่ง และนี่คือ 4 เรื่องสำคัญทางการเงินที่คนเป็นพ่อแม่ควรสอนลูกของคุณตั้งแต่เนิ่น ๆ

 

  1. สอนให้รู้จักการออมเงินที่ดี

การออมเงินเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และยังเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็ก ๆ ได้ โดยเริ่มสอนให้รู้จักการจัดสรรปันส่วนเงินจากรายรับที่ได้มาให้ได้อย่างเหมาะสม เช่น หากต้องการซื้อของราคา 100 บาท เราเก็บออมเงินวันละ 10 บาทเป็นเวลา 10 วันก็จะสามารถซื้อของที่ต้องการได้ เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการในการออมเงินเพื่อสำหรับใช้ในอนาคต

 

  1. ทำความเข้าใจเพื่อให้เห็นคุณค่าของเงิน

เริ่มต้นจากให้เด็ก ๆ เรียนรู้และทำความเข้าใจว่าเงินไม่ใช่สิ่งทีมีจำนวนไม่จำกัด หากใช้ไม่ระมัดระวังก็มีวันหมดได้ ดังนั้นควรเริ่มต้นสอนให้ใช้จ่ายอย่างรอบคอบจากเรื่องการใช้จ่ายเล็ก ๆ เช่น ซื้อขนม ซื้อของเล่น เป็นต้น โดยให้เด็ก ๆ มาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญกับตัวพวกเขาแค่ไหน และในแนวทางถัดไปคือสอนให้เด็ก ๆ เห็นคุณค่าของเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงาน และวิธีการจัดการกับเงิน เช่น ให้เด็ก ๆ ช่วยงานบ้าน และให้เงินเป็นค่าขนม และจากนั้นก็ลองให้นำเงินที่ได้ไปบริหารจัดการเงินเอง เป็นต้น

 

  1. เรียนรู้การจดบันทึกและตั้งเป้าหมายการเงิน

การปลูกฝังเรื่องของการอ่าน การเขียนตั้งแต่เด็ก ๆ จะช่วยสร้างวินัยและพฤติกรรมที่ดีเพราะเมื่อโตขึ้นพวกเขาก็จะเป็นคนที่สามารถจัดการเงินรายเดือน คอยสังเกตพฤติกรรมการเงินของตัวพวกเขาเองและควบคุมรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังรู้จักวิธีการวางแผนการเงินเพื่อไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

 

  1. บริหารจัดการการใช้เงินให้เป็น

สอนให้เรียนรู้และทำความเข้าใจการออมเงินกันแล้ว ข้อสุดท้ายคือการสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในการใช้เงินเพื่อหาวิธีในการบริหารจัดการเงินให้เป็น โดยอาจจะกำหนดงบประมาณการใช้จ่ายให้เด็ก ๆ ซื้อของในเงินที่จำกัด เพื่อที่จะดูว่าเด็ก ๆ จะมีการแก้ปัญหาอย่างไร

 

การปลูกฝังเรื่องการเงินโดยปูพื้นฐานความรู้ให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่เนิ่น ๆ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะด้านการเงินได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงให้มีวินัยทางการเงินเพื่อต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคต