ก่อนซื้อบ้านต้องรู้! 4 ปัจจัยหลักที่ทำให้กู้บ้านไม่ผ่าน

เคยไหมจะกู้ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด หรือที่พักอาศัย จะต้องมากังวลอยู่ตลอดว่าถ้าเรายื่นกู้สินเชื่อไปแล้วจะผ่านไหม สถาบันการเงิน หรือธนาคารจะอนุมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้หรือเปล่า แล้วถ้าโดนปฏิเสธจะเป็นเพราะอะไร มองไปทางไหนก็ดูยากเย็นไปซะหมด ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรก หรือที่อยู่ใดใดก็ตาม เรามาเช็กลิสต์ปัจจัยข้อควรต้องรู้กันก่อนว่าแบบไหนที่จะทำให้เรากู้ไม่ผ่าน

1. มีภาระหนี้สินติดตัวมากเกินไป

หนี้บัตรเครดิตก็ต้องจ่าย หนี้รถก็ต้องผ่อน ไหนจะค่าชอปปิงที่ได้รูดจ่ายแบบขั้นต่ำ 0% มาอีก ถ้าหากใครมีภาระหนี้สินติดตัวเกินเพดานรายรับที่มี ธนาคารก็จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ และความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งหากใครมีภาระหนี้มาก ๆ โอกาสที่จะกู้ไม่ผ่านก็มีสูง โดยภาระหนี้ที่เราควรมี ควรไม่เกิน 40% ของรายรับ โดยประเมินได้ดังนี้

ตัวอย่าง
รายรับ 20,000 บาท ภาระหนี้ไม่เกิน 40%
แสดงว่าภาระหนี้ที่ก่อได้คือ 20,000 x 40% = 8,000 บาท
หากเราประเมินอัตราส่วนภาระหนี้ ก็จะช่วยให้เราสามารถจัดการบริหารการเงินได้อย่างเหมาะสม และไม่ก่อหนี้จนเกินตัว ทำให้โอกาสในการยื่นกู้ผ่านก็มีความเป็นไปได้สูง

2. รายได้ไม่มั่นคงหรือไม่แน่นอน

เนื่องจากหนี้บ้านเป็นหนี้ระยะยาว สถาบันการเงินที่จะปล่อยสินเชื่อให้ต้องมีความมั่นใจว่าเราจะชำระหนี้ได้ต่อเนื่องทุกเดือน หากใครที่มีรายรับเข้ามาแต่ละเดือนไม่แน่นอน เช่น ฟรีแลนซ์ โอกาสที่จะกู้ไม่ผ่านก็มีสูง แต่ถ้าสถาบันการเงินพิจารณาแล้วว่ารายรับที่เข้ามาในแต่ละเดือนเพียงพอต่อการชำระหนี้บ้าน ก็อาจผ่านการพิจารณาได้เช่นกัน

3. ประวัติชำระหนี้

เป็นปัจจัยต่อการพิจารณาในการยื่นขอสินเชื่อ เพราะสถาบันการเงินจะนำข้อมูลเครดิตบูโรส่วนนี้มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งถ้าหากเรามีภาระหนี้จำนวนมาก และยังคงค้างชำระเป็นระยะเวลานานไปอีก โอกาสที่จะกู้ผ่านก็แทบเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีสิทธิอนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร บุคคลใดกล่าวอ้าง สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ consumer@ncb.co.th

4. หลักฐานทางการเงินไม่แน่ชัด

ในการยื่นขอสินเชื่อ สถาบันการเงินก็มักจะขอเอกสารเพื่อแสดงหลักฐานที่มาที่ไปของรายได้ให้ชัดเจน หากมีบัญชีเงินฝากประจำ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ก็ต้องสามารถระบุให้ได้ว่าแหล่งที่มาของเงินออมนั้นมาจากไหน หากไม่มีเอกสารรายได้ที่ชัดเจนก็อาจจะทำให้เรากู้ไม่ผ่าน

ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้าน เราควรประเมินจากปัจจัยหลัก ๆ เหล่านี้ก่อน หากเช็กแล้วว่าเราเข้าข่ายหนึ่งในข้อนี้ ให้เร่งปรับเปลี่ยนวินัยทางการเงิน และสร้างเครดิตการเงินที่ดี เพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้ซื้อบ้านให้ผ่านฉลุย