5 เหตุผลเล็ก ๆ ที่อาจทำให้แผนเกษียณไม่เป็นอย่างใจคิด

5 เหตุผลเล็ก ๆ ที่อาจทำให้แผนเกษียณไม่เป็นอย่างใจคิด

แผนเกษียณเป็นอีกหนึ่งแผนการเงินที่มีความสำคัญ และควรมีการบริหารจัดการที่รัดกุมให้ได้มากที่สุด เนื่องจากวัยเกษียณเราไม่อาจจะไม่ได้มีกำลังให้การหาเงินมากเท่ากับอดีต การมีเงินไว้ใช้สำหรับเกษียณจึงต้องเพียงพอสำหรับระยะเวลาในช่วงนั้น

แต่กลับมีหลายคนที่มองว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่ไกลตัว โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา เพื่อมาหักลบในการเริ่มต้นออมเงิน ซึ่งบางเหตุผลเล็ก ๆ ที่เราคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไร อาจจะกำลังทำให้แผนเกษียณของเราพังได้

  1. ลีลาที่จะออมเงิน

อย่างที่บอกไปว่าบางคนมองว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่ไกลตัว ไม่ได้สำคัญ หรือมองว่าใกล้ ๆ เกษียณค่อยออมเงินก็ไม่สาย แต่ในความเป็นจริงการวางแผนในช่วง 5-10 ปีก่อนเกษียณ อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนัก เพราะการที่เราจะเก็บเงินให้ถึงเป้าหมายในระยะเวลาอันสั้นถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

  1. ประเมินอายุหลังเกษียณพลาด

โดยปกติอายยุขัยเฉลี่ยของคนอยู่ที่ราว ๆ  80 ปี ซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตได้ว่าเราจะมีอายุขัยจนถึงเมื่อไหร่ หากอายุยืนยาวกว่า 80 ปี แล้วแผนเกษียณที่วางไว้ไม่เพียงพอ ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิตเราก็จะต้องลำบากในการหาเงินเพื่อใช้จ่ายเพิ่มเติมไปอีก ดังนั้นแผนเกษียณเราควรรจะต้องคิดเผื่อสำรองไปอีก อย่างน้อย ๆ เมื่อไหร่สิ้นอายุขัย เงินที่เหลือก็ยังสามารถให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานได้

  1. ไม่ได้คำนวณรายจ่ายบางอย่าง

หากเทียบในช่วงวัยทำงานกับวัยเกษียณดูเผิน ๆ อาจจะไม่ได้มีรายจ่ายอะไรที่เพิ่มเติมมากนัก แต่เมื่ออายุมากขึ้นรายจ่ายหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้นั่นคือ ค่ารักษาพยาบาล ที่ต้องเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ดังนั้นจำเป็นต้องสำรองเงินในส่วนนี้ไว้เช่นกัน

  1. ไม่สนใจเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ

การวางแผนเกษียณไม่ใช่แค่ออมเงินในจำนวนเท่า ๆ กันในทุกเดือนไปจนถึงชีวิตหลังเษียณก็เพียงพอ เพราะข้าวของต่าง ๆ แพงขึ้นทุกวัน จนมูลค่าของเงินที่เก็บออมมาอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นการออมเงินควรคำนึงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่จะตามมาด้วย

  1. ลืมศึกษาเรื่องการลงทุน

ออมเงินฝากบัญชีธนาคารไม่เพียงพอแน่นอน อย่างที่บอกว่าเราต้องคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อที่จะตามมา ดังนั้นการลงทุนให้ชนะอัตราเงินเฟ้อก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน โดยเลือกรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองและแต่ละช่วงวัย แต่ปัญหาที่จะทำให้แผนเกษียณผิดพลาดคือไม่ศึกษาเรื่องของการลงทุน เพราะหากเรามีความรู้ในเรื่องของการลงทุนที่ดี เราก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อ และสามารถจัดการแผนเกษียณได้สำเร็จ

สุดท้ายแล้วการวางแผนเกษียณคงไม่ได้สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น ๆ เพราะทุกอย่างจะต้องมีการเตรียมตัว เตรียมพร้อมมาอย่างดี ทั้งในเรื่องของการประเมินรายจ่าย ศึกษาเรื่องของการลงทุน หากเราเลือกที่จะละเลย ไม่สนใจ สิ่งเหล่านี้ก็จะมาส่งผลให้แผนเกษียณเราไม่ไปถึงฝั่งฝันได้เช่นกัน