หนี้ดีก่อให้เกิดรายได้อย่างไร แบบไหนคือหนี้ที่ดี

มุมมองหนี้ในด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร

เมื่อได้ชื่อว่าเป็นหนี้ ก็จะก่อให้เกิดความประหวั่นพรั่นพรึงวิตกกังวลและพาให้ชีวิตไม่สดใส แต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งมี 2 ด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบ ถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้มีความทุกข์ใจ แต่ถ้ารู้จักเลือกมุมมองและสร้างพลังบวกให้กับตัวเองว่าการเป็นหนี้ก็มีพลังในด้านบวกเช่นกัน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้เรามุมานะทำงานปลดหนี้ได้สำเร็จในเวลาอันใกล้ค่ะ

การปรับ mind set ให้มองว่าการเป็นหนี้ในด้านบวกนั้น อย่างแรกเลยต้องมองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเราใช้หนี้หมด ปัญหาก็หมดไป มันไม่ใช่ความทุกข์ที่จะอยู่กับเรานาน คนที่สามารถปลดหนี้ได้จะมีโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางการเงิน ต่อมาต้องมองไปข้างหน้าให้เป็นกำลังใจ ณ ช่วงเวลาที่หาเงินใช้หนี้นั้นแน่นอนว่ามันแสนทรมาน แต่เมื่อเรามองอนาคตหลังปลดหนี้แล้วมันสดใส ก็จะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เรามีกำลังแรง กำลังใจในการปลดหนี้มากขึ้น นอกจากนี้เราลองตั้งเป้าหมายในการปลดหนี้ดู เช่น จะตั้งเป้าปลดหนี้ในระยะเวลาเท่าไร จำนวนเงินต่องวดเป็นจำนวนเท่าไร ฯลฯ เพื่อที่จะได้วางแผนการเงินได้อย่างถูกต้อง แถมมีเงินเหลือเก็บด้วย เมื่อมีการจัดสรรเงินที่ลงตัว เราจึงมีเงินเหลือที่จะซื้อความสุขให้รางวัลแก่ตัวเอง เช่น ทานอาหารที่อยากทาน ซื้อของที่อยากได้ เห็นมั้ยคะเมื่อมองในด้านบวกแล้ว การเป็นหนี้ทำให้เราใช้เงินเป็น เพิ่มวินัยทางการเงินและการออม ในอนาคตเราสบายแน่นอน

สร้างหนี้ในด้านบวกได้อย่างไรบ้าง

สำหรับการเป็นหนี้ไม่ได้มีแค่ด้านลบอย่างเดียว หนี้ที่ก่อให้เกิดมูลค่าหรือคุณค่าให้กับลูกหนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ในด้านบวก หลายคนอาจสงสัยว่า เอ๊ะ! หนี้ในด้านบวกมันเป็นยังไง?

หนี้ในด้านบวก คือหนี้ที่ก่อให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ หรือสร้างรายได้ให้กับลูกหนี้ หนี้ประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่น หนี้เพื่อการลงทุนทำกิจการ หนี้ผ่อนบ้าน ที่อยู่อาศัย หนี้เพื่อการศึกษา เป็นต้น ซึ่งหนี้สินเหล่านี้ถือว่าเป็นหนี้เพื่อการลงทุนและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต

เมื่อเราได้ก่อหนี้ขึ้นมาแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็ตาม เราก็ต้องมีการชำระหนี้อย่างถูกต้องเช่นกัน อย่างแรกที่ต้องคำนึงตั้งแต่ก่อนตัดสินใจก่อหนี้คือเราต้องประเมินว่าเมื่อเราก่อหนี้แล้วจะมีกำลังในการใช้หนี้หรือไม่ เกินกำลังที่จะใช้หนี้หรือไม่ เมื่อประเมินและวางแผนการใช้จ่ายและชำระหนี้แล้ว ก็อย่าลืมที่จะชำระคืนให้ครบ ซึ่งหนี้เหล่านี้มักจะมีการกำหนดให้ใช้เป็นงวดๆ ในระยะเวลาที่กำหนดอยู่แล้ว ซึ่งช่วงระยะเวลาเหล่านั้นลูกหนี้สามารถวางแผนและจัดสรรการเงินได้

ตัวอย่างการสร้างหนี้ในด้านบวกให้ได้ผลดี

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหนี้ที่ดีมันมีอะไรบ้าง เรามาดูกันว่าการสร้างหนี้เหล่านั้นจะเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ให้ก่ลูกหนี้ได้อย่างไร

หนี้เพื่อความมั่นคง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอย่างบ้านที่เมื่อเราผ่อนชำระหมดแล้วจะกลายเป็นทรัพย์สินและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปสร้างรายได้ต่อโดยการขายหรือปล่อยให้เช่าได้

หนี้เพื่อการศึกษา ยิ่งเรามีความรู้ความสามารถมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีหน้าที่การงาน มีอาชีพที่ดีและสร้างรายได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถต่อยอดสร้างรายได้จากความสามารถที่เรามีในด้านอื่นๆ ถือเป็นใบเบิกทางสำหรับอนาคต

หนี้เพื่อสร้างอาชีพ เป็นหนี้จากการกู้เงินมาเพื่อการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว หรือขยายธุรกิจจากเดิมด้วยการกู้เงินมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มกำลังผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจมากขึ้น หนี้ประเภทนี้เหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนธุรกิจ แต่ไม่มีเงินทุนสำรอง

แน่นอนว่าการเป็นหนี้มันก่อให้เกิดทุกข์ ไม่มีอิสรภาพทางการเงิน แต่เมื่อมองในด้านบวกการเป็นหนี้ทำให้เรามีวินัยทางการเงินมากขึ้น ช่วยให้มีระบบการคิดและการแบ่งสรรสัดส่วนทางการเงินได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตามหนี้ก็มีทั้งหนี้เสียและหนี้ที่ดี หนี้ที่ดีก็อย่างเช่น หนี้เพื่อการลงทุน หนี้เพื่อการศึกษา หนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งหนี้ที่ดีเหล่านี้ก่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์ในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นหนี้ในด้านบวก ลูกหนี้ก็ต้องมีหน้าที่ชำระให้ครบถ้วนเช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.1213.or.th